Aquest servei està destinat als familiars del nostres usuaris. Dirigit per la psicòloga del centre, el servei ofereix un espai de comunicació i expressió de forma regular amb l’objectiu de crear cohesió, així com activitats conjuntes entre els familiars, educadors i usuaris.