CENTRE CREATIU ESPECIAL

CENTRE CREATIU ESPECIAL

Aquest és un servei que parteix de lleure, però conscients de la situació social actual, s’ofereix també com una alternativa a persones amb discapacitat psíquica que no disposen de plaça en un servei sociolaboral.
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

L’objectiu és facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabi...
SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA

SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA

Amb l’objectiu de treballar tots els àmbits que influeixen en la integració social, l’entitat va veure la necessitat de treballar també el tema de l’habitatge per aquest col·lectiu.
JO TAMBÉ PARTICIPO

JO TAMBÉ PARTICIPO

“Jo també participo” és un projecte de l’entitat, l’objectiu del qual és que les persones a partir de 62 anys amb discapacitat intel·lectual tinguin un envelliment actiu i digne, que els permeti portar una vida plena, per retardar el màxim possible la ...
RESPIR FAMILIAR

RESPIR FAMILIAR

Aquest projecte està relacionat amb la Llar Residencia El Trampolí. És tracta d’un servei a les famílies i/o cuidadors de persones amb discapacitat psíquica per tal que gaudeixin d’un temps per a ells sols, que els permeti recuperar-se mentre viuen du...
COLÒNIES

COLÒNIES

Cada any durant l´estiu, Setmana Santa i Nadal organitzem un espai i activitats destinades a les persones amb discapacitat psíquica. D’aquesta manera durant les vacances poden gaudir de les activitats pròpies d´aquest temps fora de l´entorn habitual alhora...
LLEURE

LLEURE

El temps de lleure és molt important per a tothom i evidentment també per a les persones amb discapacitat psíquica. La nostra entitat ha estat pionera en oferir aquest servei al Baix Empordà. Cada dia de 17h a 19h -en acabar el servei de teràpia ocup...
ATENCIÓ ALS FAMILIARS

ATENCIÓ ALS FAMILIARS

Aquest servei està destinat als familiars del nostres usuaris. Dirigit per la psicòloga del centre, el servei ofereix un espai de comunicació i expressió de forma regular amb l’objectiu de crear cohesió, així com activitats conjuntes entre els familia...
BOTIGUES SOLIDÀRIES

BOTIGUES SOLIDÀRIES

Davant les dificultats sociolaborals amb que es troba el col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica, neix el projecte de la botiga solidària amb l’objectiu de disminuir aquestes dificultats sociolaborals oferint d’una banda formació prelaboral, i d’alt...
SENSIBILITZACIÓ

SENSIBILITZACIÓ

Una altra tasca important que es realitza des d’El Trampolí és la sensibilització de la societat i fer visible el col·lectiu.