SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

 

L’objectiu és facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social.

La teràpia ocupacional es divideix en activitats d’ajustament personal, que tenen per objectiu una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic, i que ocupen com a mínim, un 50% de la jornada de funcionament del centre (llevat dels usuaris temporals, que basant-se en el seu programa rehabilitador individual hauran de limitar aquest temps al 25%); i en activitats d’ocupació terapèutica, amb les que, evitant les simples ocupacions rutinàries, l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori. Aquestes activitats abasten la resta de l’horari, sempre respectant les indicacions contingudes a cada Programa Individual de Rehabilitació.

Aquest servei dóna assistència a persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral i han acabat el corresponent període de formació, el grau de disminució de les quals és igual o superior al 65% segons valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).

En aquestes persones ha de concórrer el fet que, temporalment o definitivament, no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir el cost de manteniment d’una plaça de Centre Especial de Treball. No existirà en cap moment ni per cap motiu, relació laboral entre els usuaris i el centre; la seva relació jurídica sempre és d’assistència i d’atenció terapèutica.

Treballem amb l’objectiu d’adequar i ajustar les activitats a les necessitats dels usuaris del servei. Oferim les activitats següents: hort, taller d’autonomia, musicoteràpia, ioga, costura, esport, manualitats, hípica, cuina, autonomia domèstica,  mercat local a la Bisbal d’Empordà i a Torroella de Montgrí, art-teràpia, passeig amb gossos i dansa. A més oferim activitats personalitzades en funció de les necessitats individuals a cada usuari. Com que creem en la potencia de l’autodeterminació dels usuaris, posem a l’abast les eines i recursos necessaris per a participar en la programació del lleure.

El Servei de Teràpia Ocupacional El Trampolí disposa d’una capacitat registral de 21 places de STO. Aquestes places estan concertades per la Generalitat. A més a més l’entitat subvenciona cada any varies places de que no estan concertades, especialment places per a persones que no tenen recursos. D’aquesta manera, l’entitat intenta no excloure ningú.

Funciona de dilluns a divendres de 9h-13h / 15h-17h, i ha estat obert durant tot l’any exceptuant el mes d’agost, del 25 de desembre al 6 de gener, i durant les festes de caràcter local i totes aquelles que es derivin de l’aplicació de la normativa vigent.

Cistella de compra0
Encara no has afegit productes
Continuar comprant
0